Ontstaan

Stichting Job Dura Fonds is opgericht door de heer Daan Dura in 1994 ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans Dura Vermeer). Het fonds is in het leven geroepen uit dankbaarheid voor de mogelijkheden die de stad Rotterdam de familie en het bouwbedrijf heeft gegeven en om het maatschappelijk nut te dienen in de bebouwde omgeving van groot Rotterdam. De naamgeving moest de grondleggers van het bedrijf eren en de generaties die het bedrijf groot hebben gemaakt.

Na al ruim twee decennia actief te zijn met grote en kleine donaties en stimuleringssubsidies, heeft Stichting Job Dura Fonds in Rotterdam een niet weg te denken plek ingenomen in de stedelijke transformatie.

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.