Doelstelling

Met donaties uit Stichting Job Dura Fonds worden initiatieven gesteund van particulieren, buurten, verenigingen, instellingen en projectgroepen die de stad helpen transformeren naar de wensen van nu en straks. Deze initiatieven hebben alle met bouwen of verbouwen te maken; ze variëren van renovaties van gebouwen, blijvende kunst en/of andere projecten in de buitenruimte tot inrichting van speeltuinen en schoolpleinen. Stichting Job Dura Fonds steunt voornamelijk initiatieven die geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van reguliere financieringsmogelijkheden.

Naast het verstrekken van projectsubsidies reikt de stichting tweejaarlijks de Job Dura Prijs uit aan een initiatief dat de bebouwde omgeving van Rotterdam in een bepaald themaveld innoveert of helpt opbloeien. Het thema kiest Stichting Job Dura Fonds op basis van de maatschappelijke of bouwgerelateerde actualiteit. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 25.000. Daarnaast wordt sinds 2008 een aanmoedigingsprijs van € 7.500 uitgereikt.

Onderdeel van het Job Dura Fonds is het Dura Kunstfonds, een fonds op naam bij Vereniging Rembrandt ter ondersteuning van kunstaankopen ten behoeve van Nederlandse musea.

Het Job Dura Fonds heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.