Nieuws

Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 is door de jury van de Job Dura Prijs 2020 in samenspraak met het bestuur van het Job Dura Fonds het besluit genomen om de gehele procedure om tot een prijsuitreiking te komen met zes maanden uit te stellen. Dit tot onze grote spijt! Immers, het thema van de prijs kon niet actueler: “Wonen, thuis in Rotterdam”.

Bij alle betrokkenen is de teleurstelling groot dat niet eind november, zoals gebruikelijk, de uiteindelijke winnaar bekend kan worden gemaakt. Als jury en bestuur zullen wij er alles, wat binnen de mogelijkheden ligt, aan doen om de prijs in mei 2021 alsnog uit te reiken aan één van de prachtige woonprojecten die Rotterdam kent. Begin april zullen de genomineerde projecten bekend worden gemaakt.

Hoewel de prijs in 2021 uitgereikt gaat worden, zal deze de titel ‘2020’ blijven dragen. Er kunnen geen nieuwe inschrijvingen meer worden ingediend.

Zodra wij meer informatie kunnen geven over het vervolg, zullen wij dat o.a. via deze website doen.