Nieuws

ROTTERDAM – Stichting Stad in de Maak is de winnaar van de Job Dura Prijs 2016. ‘Drijvende Krachten’ Rini Biemans, Conny Janssen, Femke Snijders, Elma van Boxel en Kristian Koreman ontvangen gezamenlijk de Daan Dura Prijs. De prijzen werden vandaag uitgereikt door de jury en mevrouw Astrid Sanson, directeur Stedelijke Kwaliteit en Binnenstad van de Gemeente Rotterdam.

Job Dura Prijs 2016

De Job Dura Prijs 2016 heeft als thema ‘Tijdelijke invulling van leegstand’. Met dit thema wil de initiatiefnemer van de prijs Stichting Job Dura Fonds de aandacht vestigen op projecten die de aandacht waard zijn en misschien ook wel een extra duwtje in de rug nodig hebben. Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Prijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

 Winnaar

De jury ziet Stad in de Maak unaniem als winnaar. “Stad in de Maak zocht een strategisch antwoord op het fenomeen van de talloze leegstaande panden die in het bezit zijn van woningcorporaties en heeft dit gevonden door de co-operatieve spirit van de historische coöperaties te combineren met open-source makergemeenschappen en de lokale circulaire (micro-) economie. Zij doet dit niet alleen om leegstaande panden te re-activeren maar vooral vanuit een verlangen om stedelijke productie en economie weer een plaats te geven in straat, wijk en stad. Stad in de Maak brengt hiermee op zeer intelligente wijze een serieuze en innovatieve verandering van het huidige (vastgoed)systeem tot stand”, zo geeft de jury aan.

Drijvende Krachten

De jury heeft er dit jaar voor gekozen de Daan Dura Prijs toe te kennen aan ‘Drijvende Krachten’. Het zijn allen persoonlijkheden die een lange staat van dienst hebben in de stad Rotterdam en met meerdere projecten een bijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van de leefomgeving. De jury noemt Rini Biemans (en zijn partner Karin Keijzer) een pionier op het gebied van groen in de stad. Elma van Boxel en Kristian Koreman zijn op het gebied van het organisch ontwikkelen van architectuur en stedenbouw toonaangevend. Op het gebied van kunst en cultuur wint Conny Janssen, die de Rotterdamse stad met al haar rafeligheden sinds jaar en dag tot belangrijk thema in haar dansvoorstellingen neemt. En ten slotte Femke Snijders, een jonge Rotterdamse ondernemer met een neus voor bijzondere projecten waarbij vernieuwende (horeca)concepten worden gecombineerd met Rotterdamse stedelijke rauwheid. 

Andere genomineerden

De andere genomineerden voor de Job Dura Prijs 2016 waren:

  • Leeszaal Rotterdam West (“een bijzonder intelligent, aantrekkelijk en humaan antwoord op het wegvallen van wijkbibliotheken in de stad Rotterdam, juist op de plekken waar lezen en boeken zoveel meer kunnen brengen”);
  • Het Wijkpaleis – de plek om het te maken (“exemplarisch voor de talloze kleinschalige, 'houtje touwtje' achtige initiatieven die in de stad zijn ontstaan als reactie op het verdwijnen van buurt- en wijkcentra. Door prijzenswaardige inspanningen van vrijwilligers van Het Wijkpaleis gaat deze functie in de Middelland buurt niet verloren”);
  • BlueCity010 (“De tijdelijke inspanningen in Tropicana hebben geleid tot de permanente redding van iconisch Rotterdams erfgoed. Bovendien wordt er met alle ondernemers gewerkt aan een nieuwe circulaire economie die is gebaseerd op het hergebruik van elkaars afvalstoffen”);
  • Voedselpark (“Met het Voedselpark wordt niet alleen een bijzondere bijdrage geleverd aan gezonde voeding voor diegene die het juist zo hard nodig hebben maar er werken ook mensen die een 'familie' nodig hebben. Tegelijkertijd wordt een fraai ontworpen park gemaakt op een onbekend, braakliggend terrein in de haven”);
  • Oma’s Pop Up (“Het programma van Oma's Pop up adresseert een belangrijke actualiteit in onze maatschappij: de vereenzaming van ouderen. De jury roemt binnen dit kader de verrichtingen van de initiatiefnemers”); en
  • Wunderbaum (“De jury is onder de indruk van Wunderbaum als collectief en van de terugkerende keuze voor atypische locaties in de stad, waarbij verbinding met de omgeving en haar bewoners wordt gezocht”).

Jury

De jury van de Job Dura Prijs 2016 bestaat uit vaste juryvoorzitter Alexandra den Heijer (universitair hoofddocent Vastgoedbeheer & Ontwikkeling, Faculteit Bouwkunde, TU Delft), Herman Kossmann (partner & creative director bij Kossmann De Jong, exhibition architects), Hilde Remøy (transformatie/leegstandsspecialist TU Delft), Saskia van Stein (directeur Bureau Europa, platform for architecture & design) en Gerrit Roukens (Educatieve Tuin De Enk die winnaar was van de Job Dura Prijs 2014).


Stad in de Maak: www.stadindemaak.nl

Drijvende Krachten: www.rinibiemans.nl, www.zus.cc, www.wunderbaum.nl, www.connyjanssendanst.nl, www.alohabar.nl, www.omaspopup.nl

Bluecity: www.bluecity.nl

Leeszaal Rotterdam West: www.leeszaalrotterdamwest.nl

Voedselpark: www.voedseltuin.nl

Wijkpaleis

Uitreiking Job Dura Prijs 2016