Nieuws

ROTTERDAM – De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2018 is geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Job Dura prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Mobiliteit in Rotterdam’.

Rotterdam staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie op het vlak van mobiliteit die het gebruik en de inrichting van de stad in veel opzichten zal gaan veranderen. De groei en stedelijke verdichting van de stad kent voorlopig nog geen einde, maar zonder doordachte mobiliteits-maatregelen zullen verkeerstromen (nog) vaker vastlopen. Daarnaast bestaat er een toenemend verlangen naar een gezonde, bereikbare en leefbare stad, waarbij de auto drastisch naar de achtergrond wordt gedrongen. Maar mobiliteit is nadrukkelijk geen doel op zich, het is vooral een manier om de toegang tot werk, onderwijs en voorzieningen te vergroten en mensen te verbinden. Binnen deze uitdagende context wordt er voor de Job Dura prijs 2018 gezocht naar uiteenlopende initiatieven die een bijdrage leveren aan de radicale verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam.

ROTTERDAM – Stichting Stad in de Maak is de winnaar van de Job Dura Prijs 2016. ‘Drijvende Krachten’ Rini Biemans, Conny Janssen, Femke Snijders, Elma van Boxel en Kristian Koreman ontvangen gezamenlijk de Daan Dura Prijs. De prijzen werden vandaag uitgereikt door de jury en mevrouw Astrid Sanson, directeur Stedelijke Kwaliteit en Binnenstad van de Gemeente Rotterdam.

Job Dura Prijs 2016

De Job Dura Prijs 2016 heeft als thema ‘Tijdelijke invulling van leegstand’. Met dit thema wil de initiatiefnemer van de prijs Stichting Job Dura Fonds de aandacht vestigen op projecten die de aandacht waard zijn en misschien ook wel een extra duwtje in de rug nodig hebben. Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Prijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

ROTTERDAM – Stichting Job Dura Fonds heeft vijf projecten in de regio Rotterdam genomineerd voor de Job Dura Prijs 2016. Deze prijs, die wisselende actuele thema’s heeft op het gebied van de bebouwde omgeving in genoemde regio, staat dit jaar in het teken van ‘Tijdelijke invulling van leegstand’. Tevens heeft de jury zes ‘Drijvende Krachten’ met betrekking tot het thema benoemd, die zij extra in het zonnetje wil zetten.

Tijdelijkheid is van alle tijden, maar in tijden van crisis en leegstand krijgt ‘tijdelijk gebruik’ meer gelegenheid, ook uit noodzaak. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor innovatie: nieuwe soorten gebruik, bijzondere gebouwen die tijdelijk een nieuw leven krijgen of speciale locaties die betaalbaar gemaakt worden. Tijdelijkheid kan ook dienen als redmiddel en als positieve impuls. Voorbeelden zijn pop-up voorzieningen in leegstaande winkels, maar ook de stad als tijdelijk decor voor theater. Eigenaren van vastgoed zien in tijdelijkheid mogelijkheden om opbrengsten te genereren, of een gebaar te maken naar de samenleving. Gebruikers zien kansen om op spannende plekken te huren of nieuwe concepten te testen. Publieke organisaties ontwikkelen tijdelijke oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen in (ouderen)zorg, onderwijs en opvang van asielzoekers. Tijdelijkheid wordt steeds meer realiteit in duurzame stedelijke ontwikkeling.

PERSBERICHT
Vrijdag 8 juli 2016
INZENDING JOB DURA PRIJS 2016 GEOPEND

ROTTERDAM – De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2016 is geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Job Dura Prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Tijdelijk gebruik van leegstand’.

Tijdelijkheid is van alle tijden, maar in tijden van crisis en leegstand krijgt “tijdelijk gebruik” meer gelegenheid, ook uit noodzaak. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor experimenten en innovatie: nieuwe soorten gebruik of nieuwe samenwerkingsvormen, bijzondere gebouwen die tijdelijk een nieuw leven krijgen of speciale locaties die voor kwetsbare doelgroepen betaalbaar of geschikt gemaakt worden. Tijdelijkheid kan ook dienen als redmiddel en als positieve impuls. Voorbeelden zijn pop-up voorzieningen in leegstaande winkels, maar ook de stad als tijdelijk decor voor theater.

Educatieve tuin De Enk is de winnaar van de Job Dura Prijs 2014. Het Dakpark ontvangt de Daan Dura Aanmoedigingsprijs. De prijzen werden op donderdag 20 november jl. uitgereikt door de heer Joost Eerdmans, wethouder veiligheid, handhaving en buitenruimte van de gemeente Rotterdam.

De Job Dura Prijs 2014 heeft als thema 'Groen in de Stad'. Met dit thema wil de initiatiefnemer van de prijs Stichting Job Dura Fonds de aandacht vestigen op het belang van groenprojecten in de stad. Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

THEATER WALHALLA WINNAAR JOB DURA PRIJS 2012

ROTTERDAM – Walhalla, het kleinschalige theater op het roemruchte Katendrecht, is de winnaar van de Job Dura Prijs 2012. Het culturele micro-cluster rondom het Schieblock ontvangt de aanmoedigingsprijs. De prijzen werden vandaag uitgereikt door mevrouw A.J.M. Laan, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam.