Prijsarchief

Stadslab Luchtkwaliteit is de winnaar van de Job Dura Prijs 2018. Fietsenbank Zuid ontving de Daan Dura Aanmoedigingsrijs. De prijzen werden op donderdag 29 november 201`8 uitgereikt door de jury en de heer Maurice Unck, directeur van RET.

Job Dura Prijs 2018
De Job Dura Prijs 2018 had als thema ‘Mobiliteit’. Binnen de uitdagende context van dit thema is er gezocht naar uiteenlopende initiatieven die een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam. Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

Winnaar
De jury zag Stadslab Luchtkwaliteit unaniem als winnaar. “Het lab weet op doordachte en intelligente wijze inzicht te bieden in de gezondheidsgevolgen van automobiliteit in de stad. Ze treedt daarbij niet belerend op en levert een constructieve bijdrage aan het debat over mobiliteit en gezondheid in de stad. Door aandacht te vragen voor deze opgave heeft het Stadslab een belangrijke signaalfunctie in de stad”, zo gaf de jury aan.

Aanmoediging
De jury heeft ervoor gekozen de Daan Dura Aanmoedigingsprijs toe te kennen aan Fietsenbank Zuid. De jury stelde: “Met de Fietsenbank wordt bijgedragen aan de bewegingsvrijheid van wijkbewoners. Dit gegeven raakt een belangrijk maatschappelijk aspect van het mobiliteitsvraagstuk dat met de Job Dura Prijs aan de orde wordt gesteld. Meer ruimte voor mobiliteit betekent immers meer mogelijkheden voor sociale, culturele en economische emancipatie.”

Andere genomineerden
De andere genomineerden voor de Job Dura Prijs 2018 waren:

  • ‘Rotterdamse aanpak’ van het Ingenieursbureau in het algemeen en van Bureau Binnenstad bij de realisatie van Parklets in het bijzonder (“De jury benadrukt dat de Rotterdammers trots mogen zijn op de eigen niet te onderschatten geschiedenis die wordt gekenmerkt door daadkracht, lef en ambitie en die nog steeds maatschappelijke meerwaarde heeft voor de mobiliteit in de hedendaagse stad. Daarnaast prijst de jury de initiatiefnemers van de Parklets om het feit dat zij buiten de lijntjes durven te kleuren om hun doel te bereiken. Door de parkeerplaatsen anders in te richten krijgen de Rotterdammers een voorproefje van hoe een straatprofiel er zonder auto’s ook uit kan zien.”);
  • VeerpontZuid (“De kracht van het Veerpontje schuilt mede in de signaalfunctie die het heeft. Het project vraagt aandacht voor de slechte ontsluiting van Charlois. Het vormt een missing link in de bestaande verbindingen van het Rotterdamse watervervoersnetwerk.”); en
  • Elektrisch deelautosysteem in het Timmerhuis (“Door gebruik te maken van autodeelsystemen en deze te koppelen aan de verkoop van de woningen kan het aantal auto’s in de stad drastisch worden teruggedrongen, waarna er ruimte beschikbaar komt voor andere stedelijke (verblijfs)functies.”).

Jury
De jury van de Job Dura Prijs 2018 bestond uit vaste juryvoorzitter Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft), Alexandra van Huffelen (algemeen directeur GVB Amsterdam), Gijs van Lookeren Campagne (medeoprichter Greenwheels, thans directeur Ease2Pay), Paul Gerretsen (agent Vereniging Deltametropool) en Piet Vollaard (oprichter Stichting Stad in de Maak, winnaar van de Job Dura Prijs 2016).

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.