Prijsarchief

De Job Dura Prijs is een initiatief van de Stichting Job Dura Fonds. Deze prijs voor de gebouwde omgeving wordt eens per twee jaar wordt uitgereikt aan een opdrachtgever, initiatiefnemer of architect van een bijzonder bouwproject in de regio Rotterdam. De projecten moeten binnen de Regio Rijnmond liggen, na 2001 zijn gerealiseerd en een innoverende bijdrage leveren. De winnaar krijgt de Grote Prijs van € 25.000,-. Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs van € 7.500,-.

Met het thema 'Morgen Wijzer' wil de Job Dura Prijs 2010 aandacht vestigen op het belang van het investeren in een duurzame toekomstige samenleving door onderwijs en educatie. Scholing op alle niveaus is van cruciaal belang voor de sociaal-economische ontwikkeling van de Rotterdamse regio.

Naast schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs vallen binnen dit thema ook hogescholen, universiteiten, medische centra, kennisinstituten, musea, educatieve buitenruimten en informatiecentra – dat wil zeggen projecten in de gebouwde omgeving die een (overwegend) educatief karakter hebben.

 

De RDM Campus, het nieuwe onderkomen voor onderwijs (mbo en hbo), bedrijven en evenementen op Heijplaat, is de winnaar van de Job Dura Prijs 2010. De jury prijst de innovatieve visie op onderwijs, waarbij mbo en hbo zijn samengebracht en rechtstreeks gekoppeld aan bedrijven waar praktijkervaring wordt opgedaan. Aan deze visie is op indrukwekkende wijze gestalte gegeven door het onderwijs te clusteren in de voormalige machinehal, met direct ernaast een bedrijvendeel. Van Heerden en Partners (scholendeel) en Plus Architecten (bedrijvendeel) gaven hier op een zeer vanzelfsprekende manier vorm aan middels een zeer transparant en stoer ontwerp. Het idee om een verouderd industrieel complex te transformeren tot een levendige onderwijscampus is even vooruitstrevend als passend bij een havenstad. Het biedt studenten een inspirerende omgeving en Rotterdam een cultuurbepalend project dat voorbeeldstellend is voor het onderwijs en de gebouwen van morgen. De opdrachtgevers van RDM Campus zijn: Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam

 

De aanmoedigingsprijs is gewonnen door Basisschool De Wereld op Zuid in Zuidwijk, een brede school op Zuid. De Wereld op Zuid is een initiatief van Estrade Projecten en Vestia Rotterdam-Zuid en ontworpen door N2 Architecten, Rotterdam. De jury noemt ‘de grote maatschappelijke betekenis voor Zuidwijk en een bijzonder ontwerp’.

 

     

Kijk hier naar een sfeerverslag van de uitreiking van de Job Dura Prijs 2010.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2010