Prijsarchief

De Job Dura Prijs 2004 stond in het teken van ‘Water als geld’. De  aterproblematiek staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Zeespiegelstijging, meer rivierwater, bodemdaling, meer regenwater in de winter en droogte in de zomer vragen om ruimtelijke aanpassingen en een cultuuromslag in ons waterbeheer. De winnaar van de Job Dura Prijs 2004, het Zuiderpark, was unaniem door de jury aangewezen omdat het nieuwe watersysteem een cruciale rol speelt voor de kwaliteitsverbetering van het park. Bovendien betreft het een park in een relatief ‘arm’ stadsdeel waar veel mensen wonen en weinig ruimte is om te leven en te beleven. Verwacht mag worden dat van de herontwikkeling van het park een positieve impuls uit gaat op de omliggende stedelijke gebieden.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2004