Prijsarchief

Winnaar van de Job Dura Prijs 2006 was het project ‘Dichterlijke Vrijheid’ en betreft de renovatie van het Wallisblok in Spangen. Het blok werd ontwikkeld in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’, een initiatief van Hulshof Architecten en Steunpunt Wonen. De woningen werden door de gemeente ‘weggegeven’ op voorwaarde dat de 35 huiseigenaren collectief gingen renoveren. Op deze manier werd niet alleen het Wallisblok opgeknapt maar ook nieuwe, ondernemende kopers naar de wijk getrokken. Het innovatieve aspect zat niet zozeer in de renovatie zelf als wel in het systeem erachter: collectief particulier opdrachtgeverschap maakte het mogelijk goedkoop te bouwen en leverde bovendien een hechte sociale
structuur op. Het betekende een slimme koppeling tussen het ruimtelijke en sociale programma, die bovendien duurzaam is. Het Wallisblok was een belangrijke aanjager in de revival van Spangen in zijn geheel tot veilige en boeiende woonwijk.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2006

De Job Dura Prijs 2004 stond in het teken van ‘Water als geld’. De  aterproblematiek staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Zeespiegelstijging, meer rivierwater, bodemdaling, meer regenwater in de winter en droogte in de zomer vragen om ruimtelijke aanpassingen en een cultuuromslag in ons waterbeheer. De winnaar van de Job Dura Prijs 2004, het Zuiderpark, was unaniem door de jury aangewezen omdat het nieuwe watersysteem een cruciale rol speelt voor de kwaliteitsverbetering van het park. Bovendien betreft het een park in een relatief ‘arm’ stadsdeel waar veel mensen wonen en weinig ruimte is om te leven en te beleven. Verwacht mag worden dat van de herontwikkeling van het park een positieve impuls uit gaat op de omliggende stedelijke gebieden.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2004

Het prijswinnende project van de Job Dura Prijs 2002 binnen het thema Bouwen voor de Jeugd was de KinderKunsthal Villa Zebra in het Museumpark, Rotterdam. Villa Zebra bood een veelzijdig en brede programmering in de vorm van tentoonstellingen, theater- en dansvoorstellingen, kooklessen, architectuurprojecten en workshops op het gebied van kunst en cultuur. De combinatie van dit veelzijdige, spannende programma, de opvallende vormgeving van het gebouw maar ook de gunstige ligging ervan in het Museumpark vormde de hoofdredenen van de keuze van de Job Dura Prijs jury voor Villa Zebra als beste project.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2002

In 2000 was het thema Buitenkamer in de stad. Een goede stad en goede stedenbouw zijn herkenbaar aan de kwaliteit van de buitenruimte, die geen barriere tussen de verschillende 'binnens' is door onveilig of oncomfortabel te zijn, maar er juist de schakel tussen vormt. Openbare ruimte als verlengstuk van binnen, een buiten waar je je binnen voelt. De winnaar was het Branco van Dantzigpark. De jury eerde hiermee de stedenbouwkundige strategie, de visie, het vakmanschap en het doorzettingsvermogen van het team buitenruimteontwerpers van de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting/Rotterdam-West.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2000