Prijsarchief

Educatieve tuin De Enk is de winnaar van de Job Dura Prijs 2014. Het Dakpark ontvangt de Daan Dura Aanmoedigingsprijs. De prijzen werden op donderdag 20 november jl. uitgereikt door de heer Joost Eerdmans, wethouder veiligheid, handhaving en buitenruimte van de gemeente Rotterdam.

De Job Dura Prijs 2014 heeft als thema 'Groen in de Stad'. Met dit thema wil de initiatiefnemer van de prijs Stichting Job Dura Fonds de aandacht vestigen op het belang van groenprojecten in de stad. Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

De jury ziet De Enk als hèt voorbeeld van publiek-private samenwerking: de overheid biedt de hoofdstructuur aan in de vorm van een akker, waarbinnen burgers actief kunnen zijn. Daarbij is de jury onder de indruk van tuinman en inspirator Gerrit Roukens omdat hij groen in de stad echt een verbindende factor laat zijn en generaties van Rotterdamse kinderen inspireert tot bewuster leven. Dat heeft enorme toekomstwaarde. "De Enk is al 64 jaar succesvol en is in de afgelopen jaren naast een door de overheid gesubsidieerde werkelijkheid, ook een door bewoners gewenste toekomst geworden", zo geeft de jury aan.

De jury vindt Het Dakpark voorbeeldig binnen de categorie Hybriden architectuur & groen vanwege de actieve rol van bewoners in deze omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie.

De bewoners krijgen de Daan Dura Aanmoedigingsprijs om de relatie tussen de grote schaal van het park en de kleine schaal van de bewonerstuinen en -activiteiten te bekrachtigen en verder uit te bouwen.

De andere genomineerden voor de Job Dura Prijs 2014 waren:

  • Uit je Eigen Stad ("Het is een krachtige organisatie die aan een ideologie een goed businessplan heeft verbonden en een grote doelgroep bereikt. Uit je eigen stad heeft een groot ontwikkelingpotentieel.");
  • Rotterzwam en Kromkommer ("Dat groen tegenwoordig een veel grotere betekenis heeft en vooral ook voor 'de gezonde stad' staat, wordt door deze twee strategische initiatieven sterk naar voren gebracht. Het zijn twee inspirerende, vernieuwende, enthousiasmerende, verleidende, ondernemende projecten die bewustzijn creëren rondom de kringloop van ons voedsel.")
  • Hotspot Hutspot ("De gezonde groene stad kan mensen verbinden, dit project laat dat zien en geeft invulling aan een nieuwe vorm van opbouwwerk"); en
  • Natuurmanagementplan Haven van Bureau Stadsnatuur ("Het natuurmanagementplan voor de haven biedt een innovatieve strategie, een paradigma verandering waarin ecologie niet meer wordt gezien als barrière maar juist de economie versterkt").

De jury van de Job Dura Prijs 2014 bestaat uit vaste juryvoorzitter Alexandra den Heijer (universitair hoofddocent Vastgoedbeheer & Ontwikkeling, Faculteit Bouwkunde, TU Delft), Daan van der Have (Landgoed Dordwijk, oprichter o.m. Villa Augustus en Hotel New York), Joost Schrijnen (voormalig programmadirecteur Zuidwestelijke Delta en praktijkhoogleraar Ruimtelijke Planning en Strategie TU Delft), Mascha Onderwater (landschapsarchitect en directeur Bureau B+B) en Rachèl van Olm (oprichtster Theater Walhalla dat winnaar was van de Job Dura Prijs 2012).

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.


Iedere twee jaar staat de Job Dura Prijs in het teken van een actueel thema binnen de gebouwde omgeving in de regio groot Rotterdam. De Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs van € 7.500,-. De Job Dura Prijs is voor het eerst uitgereikt in 1996 aan de gemeente Rotterdam voor het gehele wederopbouw-oeuvre. Daarna is de prijs achtereenvolgens uitgereikt aan projecten binnen de thema’s Bouwen voor ouderen (1998), Buitenkamer in de stad (2000), Bouwen voor de jeugd (2002), Water als geld (2004), Veilige Ruimte (2006), Nieuw Leven (2008), Morgen Wijzer (2010) en Cultuur (2012).

Met het thema Cultuur van de Job Dura Prijs 2012 vestigde Stichting Job Dura Fonds de aandacht op het belang van cultuurprojecten- en gebouwen en stimuleerde en ondersteunde zij de zoektocht naar nieuw cultureel ondernemerschap. Walhalla, het kleinschalige theater op het roemruchte Katendrecht, is de winnaar van de Job Dura Prijs 2012. Het culturele micro-cluster rondom het Schieblock ontving de aanmoedigingsprijs. De prijzen werden op 22 november 2012 door mevrouw A.J.M. Laan, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam uitgereikt in het Nederlands Architectuurinstituut. De overige genomineerde projecten waren: World Music and Dance Centre (WMDC), De Kroepoekfabriek en De Hofbogen.

De jury van de Job Dura Prijs 2012 bestond uit de heer mr. F.W.R. Evers, de heer W. van Krimpen, mevrouw D. Siepel, de heer drs. J.A.C.F. Tuijtel en de heer drs. C. van ’t Veen.

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.

De Job Dura Prijs is een initiatief van de Stichting Job Dura Fonds. Deze prijs voor de gebouwde omgeving wordt eens per twee jaar wordt uitgereikt aan een opdrachtgever, initiatiefnemer of architect van een bijzonder bouwproject in de regio Rotterdam. De projecten moeten binnen de Regio Rijnmond liggen, na 2001 zijn gerealiseerd en een innoverende bijdrage leveren. De winnaar krijgt de Grote Prijs van € 25.000,-. Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs van € 7.500,-.

Met het thema 'Morgen Wijzer' wil de Job Dura Prijs 2010 aandacht vestigen op het belang van het investeren in een duurzame toekomstige samenleving door onderwijs en educatie. Scholing op alle niveaus is van cruciaal belang voor de sociaal-economische ontwikkeling van de Rotterdamse regio.

Naast schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs vallen binnen dit thema ook hogescholen, universiteiten, medische centra, kennisinstituten, musea, educatieve buitenruimten en informatiecentra – dat wil zeggen projecten in de gebouwde omgeving die een (overwegend) educatief karakter hebben.

 

De RDM Campus, het nieuwe onderkomen voor onderwijs (mbo en hbo), bedrijven en evenementen op Heijplaat, is de winnaar van de Job Dura Prijs 2010. De jury prijst de innovatieve visie op onderwijs, waarbij mbo en hbo zijn samengebracht en rechtstreeks gekoppeld aan bedrijven waar praktijkervaring wordt opgedaan. Aan deze visie is op indrukwekkende wijze gestalte gegeven door het onderwijs te clusteren in de voormalige machinehal, met direct ernaast een bedrijvendeel. Van Heerden en Partners (scholendeel) en Plus Architecten (bedrijvendeel) gaven hier op een zeer vanzelfsprekende manier vorm aan middels een zeer transparant en stoer ontwerp. Het idee om een verouderd industrieel complex te transformeren tot een levendige onderwijscampus is even vooruitstrevend als passend bij een havenstad. Het biedt studenten een inspirerende omgeving en Rotterdam een cultuurbepalend project dat voorbeeldstellend is voor het onderwijs en de gebouwen van morgen. De opdrachtgevers van RDM Campus zijn: Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam

 

De aanmoedigingsprijs is gewonnen door Basisschool De Wereld op Zuid in Zuidwijk, een brede school op Zuid. De Wereld op Zuid is een initiatief van Estrade Projecten en Vestia Rotterdam-Zuid en ontworpen door N2 Architecten, Rotterdam. De jury noemt ‘de grote maatschappelijke betekenis voor Zuidwijk en een bijzonder ontwerp’.

 

     

Kijk hier naar een sfeerverslag van de uitreiking van de Job Dura Prijs 2010.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2010

Winnaar van de Job Dura Prijs 2008, die zich richtte op innovatief hergebruik van gebouwen, was het nieuwe Las Palmas. Het oorspronkelijke werkplaatsengebouw van de Holland Amerika Lijn, in de jaren vijftig ontworpen door architecten Van den Broek en Bakema, kreeg na een ingrijpende renovatie een nieuw leven als markant cultureel en zakelijk centrum. Met de herontwikkeling van Las Palmas zijn de oorspronkelijke kwaliteiten, zoals de open indeling, door Benthem Crouwel Architecten ten volle benut. Daarbij is een slimme ruimtelijke geleding toegepast die samenwerking tussen de verschillende onderdelen van het gebouw mogelijk
maakt. Eyecatcher is de toegevoegde dakopbouw, een initiatief van OVG Projectontwikkeling dat er kantoor houdt. Het bedrijf leverde een belangrijke bijdrage aan de herontwikkeling van Las Palmas tot superdynamisch verzamelgebouw. De spectaculaire toevoeging op het dak maakt het gebouw bovendien tot een icoon voor de stad en een cultuurbepalend.

Aanmoedigingsprijs:
De Aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan de renovatie van Poortgebouw Thomsen’s Havenbedrijf. Het ooit hypermoderne poortgebouw, bestemd als passagiersruimte, kantoorruimte en schaftlokaal voor havenwerkers, werd op particulier initiatief verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. Op instigatie van het Havenbedrijf en ter hand genomen door de ondernemer Rob Kooij, werd het vanaf 2004 gerenoveerd. Kooij koos voor een zo authentiek mogelijke renovatie. De spoorlijn die dwars door het gebouw liep, een markant onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp, werd als ruimtelijk element behouden. Een sympathieke toevoeging aan deze binnenstraat is de tropische plantenkas met koffieplantage. De durf en het aanhoudend enthousiasme van een particulier ondernemer, die toekomst zag in dit pand dat hij in erbarmelijke staat aantrof, maken het tot een uitzonderlijk project dat aanmoediging en navolging verdient.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2008