Juryarchief

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer drs. R. den Dunnen, Secretaris-Generaal van het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Mevrouw M.H.M. Gardeniers, oud-minister van Volksgezondheid