Juryarchief

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, bijzonder hoogleraar Cultuur en Ruimte aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
De heer M. Fritz, restauratiearchitect vele belangrijke monumenten een nieuw leven gegeven, waaronder de voormalige theaterbioscoop Luxor in Arnhem en het Stadsarchief ‘De Bazel’ in Amsterdam
De heer A.Th. Meijer, basis van het internationaal MAB Groep BV. MAB is sinds 2004 onderdeel van Bouwfonds. Een van de vele functies die hij vervult betreft het voorzitterschap van BOEi, de landelijke non-profit organisatie voor behoud en ontwikkeling van industrieel erfgoed
Mevrouw F.H. Hulshof, eigen bureau Hulshof Architecten te Delft (winnaar 2006)