Juryarchief

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer C. Zevenbergen, directeur Dura Vermeer Business Development
De heer F. Tielrooij, zelfstandig adviseur op het terrein ruimtelijke ordening en waterzaken voor bedrijven en overheden
De heer J.W. Vader, zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling
De heer H. Meyer, hoogleraar  stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft
Mevrouw M. Augusteijn-Esser, voormalig lid van de Tweede Kamer
Mevrouw J. Manrho, initiatiefneemster van Kinderkunsthal en directeur Uitgeverij Autoped (winnaar 2002)