Juryarchief

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
Mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, lid van de Eerste Kamer voor de VVD,
De heer ir. E. Luiten, landschaparchitect
De heer ir. H. Reijnen, managing partner van Twynstra Gudde
De heer drs. H.M. Becker, directeur van de Stichting Humanitas Rotterdam (winnaar 1998)