Juryarchief


De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer mr. L.K. Geluk, voorzitter CvB ROC Midden Nederland, oud-wethouder Jeugd en Onderwijs te Rotterdam 

De heer drs. L.M.L.H.A. Hermans, voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Mevrouw ir. A. Poot, commercieel manager OVG Projectontwikkeling BV (winnaar 2008)

Mevrouw ir. M. Rohmer, eigenaar Architectenbureau Marlies Rohmer

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, bijzonder hoogleraar Cultuur en Ruimte aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
De heer M. Fritz, restauratiearchitect vele belangrijke monumenten een nieuw leven gegeven, waaronder de voormalige theaterbioscoop Luxor in Arnhem en het Stadsarchief ‘De Bazel’ in Amsterdam
De heer A.Th. Meijer, basis van het internationaal MAB Groep BV. MAB is sinds 2004 onderdeel van Bouwfonds. Een van de vele functies die hij vervult betreft het voorzitterschap van BOEi, de landelijke non-profit organisatie voor behoud en ontwikkeling van industrieel erfgoed
Mevrouw F.H. Hulshof, eigen bureau Hulshof Architecten te Delft (winnaar 2006)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
Mevrouw ir. K. Laglas, algemeen directeur van onroerendgoedbelegger Rodamco Europe in Nederland
De heer mr. J.H.A. van den Muijsenberg, heeft zich als wethouder van Rotterdam meer dan 20 jaar ingezet voor de publieke zaak in de stad, waarvan 15 jaar als lid van de raad
De heer prof. dr. P. Hooimeijer, hoogleraar Demografie bij de vakgroep Sociale Geografie en Planologie aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht
De heer drs. F.M. Erkens, oud-directeur van Woning Bedrijf Rotterdam
Mevrouw A. Fontein, buitenruimteontwerpster dS+V, (winnaar 2004)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer C. Zevenbergen, directeur Dura Vermeer Business Development
De heer F. Tielrooij, zelfstandig adviseur op het terrein ruimtelijke ordening en waterzaken voor bedrijven en overheden
De heer J.W. Vader, zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling
De heer H. Meyer, hoogleraar  stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft
Mevrouw M. Augusteijn-Esser, voormalig lid van de Tweede Kamer
Mevrouw J. Manrho, initiatiefneemster van Kinderkunsthal en directeur Uitgeverij Autoped (winnaar 2002)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer C. Dam, architect
Mevrouw T. Blok, planoloog
De heer B. Molsbergen, directeur Museon Den Haag
Mevrouw R. Aarnink, dS+V, (winnaar 2000)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
Mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, lid van de Eerste Kamer voor de VVD,
De heer ir. E. Luiten, landschaparchitect
De heer ir. H. Reijnen, managing partner van Twynstra Gudde
De heer drs. H.M. Becker, directeur van de Stichting Humanitas Rotterdam (winnaar 1998)