Donaties per jaar

Stichting SIKO
het aanleggen van groen, klimaat adaptief en educatief schoolplein

Stichting Pluspunt Rotterdam
het bouwen van meer overdekte, verwarmde werkplaatsen voor medewerkers

Stichting Tuschinski Rotterdam
het realiseren van het kunstwerk Ode aan Tuschinski

Stichting Tall Tales Company
het verhuizen en verbouwen van Circus Studio Rotterdam

Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam
de restauratie van beelden op landgoed De Tempel

Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde Blijdorp
de restauratie van de bergdierenrots tbv het nieuwe Himalaya gebied

Hillegondakerk
de verbetering en verduurzaming van de Hillegondakerk  

Stichting Open Monumentendag Rotterdam
Open Monumentendagen 2022

Stichting SIKO
het opnieuw inrichten van de schoolpleinen van twee scholen (De Vlinder & Violier)

Stichting Arosa 
het aanschaffen van een nieuwe keuken (crisisopvang)

Stichting DC Pauluskerk
de herinrichting/verbouwing van het Open Huis

Stichting Timon
het verbouwen en inrichten van een veilige en huiselijke setting voor kwetsbare jongeren uit Rotterdam e.o. die met justitie in aanraking zijn gekomen

Stg. Nationaal Jenevermuseum Schiedam
de restauratie van Branderij De Gekroonde Brandersketel

Sportvereniging Hillegersberg (SVH)
project Klaar voor de toekomst

Stichting Wijzer in Onderwijs
het realiseren van een groene en uitdagende buitenruimte voor leerlingen en kinderen uit de buurt

Stichting PCPO Capelle Krimpen
het vergroenen van het versteende schoolplein

Speeltuinvereniging Hillesluis
het vergroenen van het gebouw

Stichting Roei accommodatie Crooswijksebocht
het vergroten en verbeteren van de toegankelijkheid voor rolstoelen en visueel gehandicapten van het terras en terrein

Stichting BLEND Bloemhof
het inrichten van een woning om mensen van de straat op te vangen en werk te bieden

Stichting Aafje Smeetsland
het plaatsen van een beleeftuin voor ouderen

Stichting Luxor Theater Rotterdam
het vervangen van de stoelen in de oude zaal aan de Kruiskade, alsmede het vergroten van de capaciteit van de zaal

Stichting Mesh
project waarbij jongeren onder begeleiding van een kunstenaar de woonwijk beschilderen