Aanvragen

Elk jaar verstrekt Stichting Job Dura Fonds subsidies en donaties ten behoeve van initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam helpen opbloeien. Op deze wijze draagt het fonds bij aan de stedelijke transformatie naar de wensen van nu en straks. De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot maximaal vijftienduizend euro (15.000). De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer zesduizend euro (€6.000). Het bestuur sluit toekenning van een enkel hoger subsidiebedrag niet uit. Indien u overweegt een hoger bedrag aan te vragen dan vijftienduizend euro (15.000), neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op.

Een aanvraag bij Stichting Job Dura Fonds kunt u via deze website indienen.

Het bestuur van Stichting Job Dura Fonds komt twee keer per jaar in een vergadering bijeen om te beslissen over de toekenningen. Daarnaast zijn er twee schriftelijke beoordelingsronden door het bestuur. Het bureau van Stichting Job Dura Fonds bereidt de besluitvorming voor het bestuur voor, bezoekt zo nodig projecten of aanvragers vooraf, toetst de aanvraag aan de criteria voor toekenning en heeft mogelijk contact met de samenwerkingspartners voor specifieke expertise of advies.

Een aanvraag moet passen in de doelstelling van de stichting. Het dient derhalve te gaan om een project in de Rotterdamse regio dat een relatie heeft tot de bebouwde omgeving (m.a.w. het project dient met bouwen, gebouwen of verbouwen te maken te hebben). Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. Publicaties, onderzoeksprojecten en festivals worden in mindere mate ondersteund. Verder moet een aanvraag minimaal voldoen aan de volgende inhoudelijke eisen:

  • omschrijving van het project en van de aanvrager;
  • doelstelling van het project;
  • aard en tijdsduur van het project;
  • begroting met duidelijke toelichting;
  • wijze van financiering van het project;
  • opgave van overige benaderde geldverstrekkers met vermelding van de eventuele toegezegde bijdrage;
  • uittreksel Kamer van Koophandel;
  • eventuele niet genoemde andere relevante zaken.

Graag maken wij u erop attent dat het project gerealiseerd dient te zijn binnen twee jaar na onze toezegging. Daarna komt de toezegging te vervallen.

Agenda beoordelingsmomenten 2017:
- bestuursvergadering maart 2017 (uiterste ontvangstdatum: 28 februari 2017) 
- schriftelijke ronde juni 2017 (uiterste ontvangstdatum: 31 mei 2017)
- bestuursvergadering oktober 2017 (uiterste ontvangstdatum: 15 september 2017)  
- schriftelijke ronde december 2017 (uiterste ontvangstdatum: 30 november 2017)

Kijkt u voor passende fondsen ook eens naar de 'fondsenzoeker' op www.rotterdamsefondsen.nl.

Stichting Job Dura Fonds
Postbus 21611
3001 AP ROTTERDAM
t. 010 – 282 31 31
f. 010 – 282 31 32

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.